Cài đặt Facebook Chat vào website

Nếu bạn là một doanh nghiệp kinh doanh, bán hàng trên Facebook, chắc chắn bạn sẽ thường xuyên phải sử dụng Messenger để tư vấn, chốt đơn với khách. Giờ đây bạn hoàn toàn có thể kết nối với khách hàng trực tiếp trên website bằng cách cài đặt plugin chính chủ từ Facebook.