File Explorer trong Windows 10

Cách quản lý thư mục, tệp tin một cách hiệu quả trong Windows 10

Tính năng quản lý thư mục, tệp tin trên Windows 10 là File Explorer về cơ bản không khác nhiều so với phiên bản trên Windows 7. Tuy nhiên để khai thác hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn thì bạn cần biết sử dụng một vài tính năng cơ bản hữu ích sau …

Cách quản lý thư mục, tệp tin một cách hiệu quả trong Windows 10 Read More »