Đã có bản cập nhật WordPress 5.4.2: Tập trung nâng cao tính bảo mật

Theo thông báo chính thức từ WordPress, phiên bản mới tập trung vá những lỗ hổng bảo mật và 23 lỗi còn tồn tại từ phiên bản trước đó.

Để tải về WordPress 5.4.2, bạn có thể cập nhật tự động bằng cách truy cập vào menu Dashboard > Updates (bản dịch tiếng việt là Bảng tin > Cập nhật) trong trang quản trị (back-end) hoặc tại địa chỉ https://wordpress.org/download/release-archive/.

Thông tin chi tiết về các bản vá và những file bị thay đổi của WordPress 5.4.2 có thể xem tại địa chỉ này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *